Nasz Zespół

Małgorzata Małecka

Małgorzata Małecka

CEO

Prezes Zarządu i współwłaściciel przedsiębiorstwa INTAR sp. z o.o., specjalizującego się w kompleksowej obsłudze informatycznej firm, tworzeniu stron www i grafice komputerowej, administrowaniu sieciami komputerowymi, serwisie i dostawie sprzętu komputerowego, a także w pozyskiwaniu kapitału w ramach funduszy krajowych i unijnych oraz w doradztwie finansowo – gospodarczym dla przedsiębiorców.

Specjalistka z zakresu przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, programów wspierania nauki, innowacji, kultury oraz inicjatyw obywatelskich. Autorka licznych wniosków aplikacyjnych oraz biznes planów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych, Konkursu Dotacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Programu Kultura – Interwencje Narodowego Centrum Kultury.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Pełniąc funkcje Asystenta Menedżera Projektu w prywatnej firmie oraz pracownika Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego, zdobyła praktyczne umiejętności związane z bieżącym współtworzeniem (doradztwo strategiczne, ocena wykonalności, planowanie i ograniczenia projektu, budżetowanie) oraz koordynacją realizacji i zarządzaniem projektami dofinansowanymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Współpracy -Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Polska.

Absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku Geografia. Doktorantka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, na kierunku Zarządzanie. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania w hotelarstwie i gastronomii oraz szereg szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy, sporządzania studiów wykonalności oraz zarządzania, prowadzenia księgowości i rozliczania projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Prywatnie pasjonatka podróży, pilot wycieczek, miłośniczka fotografii i wyścigów F1.