Nasz Zespół

Małgorzata Małecka

Małgorzata Małecka

CEO

Prezes Zarządu i współwłaściciel przedsiębiorstwa INTAR sp. z o.o., specjalizującego się w kompleksowej obsłudze informatycznej firm, tworzeniu stron www i grafice komputerowej, administrowaniu sieciami komputerowymi, serwisie i dostawie sprzętu komputerowego, a także w pozyskiwaniu kapitału w ramach funduszy krajowych i unijnych oraz w doradztwie finansowo – gospodarczym dla przedsiębiorców.

Specjalistka z zakresu przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, programów wspierania nauki, innowacji, kultury oraz inicjatyw obywatelskich. Autorka licznych wniosków aplikacyjnych oraz biznes planów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych, Konkursu Dotacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Programu Kultura – Interwencje Narodowego Centrum Kultury.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Pełniąc funkcje Asystenta Menedżera Projektu w prywatnej firmie oraz pracownika Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego, zdobyła praktyczne umiejętności związane z bieżącym współtworzeniem (doradztwo strategiczne, ocena wykonalności, planowanie i ograniczenia projektu, budżetowanie) oraz koordynacją realizacji i zarządzaniem projektami dofinansowanymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Współpracy -Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Polska.

Absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku Geografia. Doktorantka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, na kierunku Zarządzanie. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania w hotelarstwie i gastronomii oraz szereg szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy, sporządzania studiów wykonalności oraz zarządzania, prowadzenia księgowości i rozliczania projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Prywatnie pasjonatka podróży, pilot wycieczek, miłośniczka fotografii i wyścigów F1.


Maria Krzysztofik

Maria Krzysztofik

Junior Administrator / Account Manager

Specjalistka ds. obsługi klienta oraz Młodsza Administratorka sieci.
Specjalizuje się w administracji systemami zarządzania treścią Joomla, WordPress, a także systemów e-commerce VirtueMart i Prestashop. Posiada certyfikat Google Adwords „Zaawansowane reklamy w sieci wyszukiwania”. Zajmuje się także tworzeniem grafiki komputerowej w Adobe Photoshop oraz pracą w systemie ERP SAP Business One. Zna podstawy języków C#, Java oraz VBA. Dobrze posługuje się językiem SQL. Administratorka serwerów pocztowych. Potrafi modelować procesy biznesowe za pomocą oprogramowania Bizagi Modeler / Enterprice Architect. Jest dokładna, konkretna i punktualna. Zawsze otwarta na nowe pomysły i rozwiązania technologiczne.
Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na kierunku Informatyka i Ekonometria na specjalności „Biznes elektroniczny”.
Pracowała w firmie Axon Consulting nad audytem, obsługą i rozliczaniem projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Pracowała nad studium wykonalności Projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” w ramach wdrażanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współprace z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków krajowych na lata 2009-2014. Nie bez znaczenia była również praca nad projektami w ramach małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
W wolnym czasie podróżuje po świecie. Interesuje się fotografią, motoryzacją oraz nowoczesną technologią.